• Customer Center
  고객님께 편안하고 만족도 높은
  서비스를 위해 항상 친절하게
  답변해 드리겠습니다.
  Tel  : 033-373-5300
  Fax : 033-373-5335
  ywnoin@hanmail.net
  운영시간 : 09:00 ~ 18:00
직원공간

법인설립 35주년 기념미사 및 법인 직원 체육대회

페이지 정보

작성자 관리자 작성일23-06-08 15:47 조회489회 댓글0건

본문

2023년 6월 7일(수) 법인설립 35주년 기념미사 및 법인 직원 체육대회

4233c7f1cca1dfde0decb1d019d1a037_1686623588_4.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686207982_88.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206578_09.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206593_31.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206607_5.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206623_68.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206641_7.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206664_76.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206683_75.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206764_59.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206788_4.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206813_34.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686207166_43.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206841_72.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206855.jpg

50ad6888a4f385a5735d59dd854ef3bd_1686206867_83.jpg

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

영월군노인요양원
강원도 영월군 주천면 다래골길 51
Tel : 033-373-5300   |   Fax : 033-373-5335   |   E-mail : ywnoin@hanmail.net
Copyright ⓒ 영월노인요양.한국 All rights reserved.